Begeleiding

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie. Per bewoner is in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld. De gewenste begeleiding is in het begeleidingsplan vastgelegd.

Elke bewoner heeft binnen de voorziening een persoonlijk begeleider. Ouders, mentoren of andere naasten zijn gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Afspraken hierover worden opgenomen in het begeleidingsplan.

Het begeleidingsteam heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe individuele begeleiders (bv. een jobcoach).

De begeleiding is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar, zowel telefonisch als fysiek. Buiten de vaste uren is er een  achterwacht gerealiseerd.

Voorbeelden van gebieden waarop begeleiding plaatsvindt zijn:

  • huishoudelijke ondersteuning
  • sociale ondersteuning
  • ondersteuning bij de dagelijkse financiën
  • emotionele ondersteuning
  • opvang bij crisissituaties
  • hulp bij planning van activiteiten en invulling vrije tijd
  • hulp bij het (leren) koken
  • enz. enz.

© Webdesign by JBB Media