Begeleiding

De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie.
Per bewoner is een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld en vastgelegd in nauwe samenwerking met hem/haar en de ouders of andere direct betrokkenen. 

De bewoners hebben binnen de voorziening een persoonlijk begeleider, hulp van een woonbegeleider en huishoudelijke hulp. Ouders, mentoren of andere naasten zijn gesprekspartner voor de persoonlijk begeleider. Afspraken hierover worden opgenomen in het begeleidingsplan.

Het begeleidingsteam heeft regelmatig werkbesprekingen en onderhoudt contacten met de bewoners, de familie en mogelijke externe individuele begeleiders (bv. een jobcoach).

De begeleiding is op vaste tijden in de gemeenschappelijke ruimte bereikbaar, zowel telefonisch als fysiek. Buiten de vaste uren is er een  achterwacht gerealiseerd. Dus 24 uurs begeleiding.

Voorbeelden van gebieden waarop begeleiding plaatsvindt zijn:

  • huishoudelijke ondersteuning
  • sociale ondersteuning
  • ondersteuning bij de dagelijkse financiën
  • emotionele ondersteuning
  • opvang bij crisissituaties
  • hulp bij planning van activiteiten en invulling vrije tijd
  • hulp bij het (leren) koken
  • enz. enz.

© Webdesign by JBB Media