Bewoners

De bewoners van Woondroom Maassluis zijn jongvolwassen en hebben een diagnose "Stoornis binnen het autistisch spectrum" met daarbij een normale verstandelijke begaafdheid. Ze hebben een aantal dagen per week bezigheden buitenshuis en zij beschikken allemaal over een eigen inkomen (uitkering of salaris). Zij hebben minimaal een indicatie voor Beschermd Wonen.

De bewoners zijn in staat om, met ondersteuning, zelfstandig te wonen. Zij kunnen een eigen voordeur "beheren". Hiermee wordt bedoeld dat zij in staat zijn de eigen privacy te bewaken en verantwoordelijkheid te dragen voor de eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten).

De begeleiding vindt zowel individueel als groepsgewijs plaats. De verdeling tussen de verschillende vormen van begeleiding wordt steeds naar de individuele behoefte van de verschillende bewoners vastgesteld. Bewoners zijn in staat de persoonlijke verzorging in principe zelf uit te voeren en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Bewoners zijn in staat zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en te reizen met het openbaar vervoer. 


 

Aanmelden

Momenteel zijn er geen woningen beschikbaar. Er wordt geen wachtlijst bijgehouden.
Aanmelden heeft pas zin als er een woning vrijkomt.

© Webdesign by JBB Media