Doel

In juli 2009 is de Stichting Woondroom Maassluis opgericht. De stichting heeft als doel te voorzien in de woonbehoefte en de begeleiding van (jong)volwassen mensen met autisme met normale begaafdheid. Er zijn zeven appartementen. In zes appartementen wordt zelfstandig gewoond en het zevende appartement is ingericht als gemeenschappelijke ruimte, de huiskamer, voor gezamelijke maaltijden, koffie/thee momenten en ontspanning. Hier is ook het kantoor voor de begeleiding.


De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgestemd. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Vijf dagen in de week kan er 's avonds gegeten worden in de gemeenschappelijke huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider klaargemaakt. Na het eten kunnen de bewoners koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat eenieder weer naar zijn of haar eigen appartement. 


De begeleiding wordt gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (PGB).
Van de bewoners wordt gevraagd dat zij een indicatie ASS hebben, een PGB indicatie Beschermd Wonen (WLZ), en hun eigen voordeur kunnen beheren. Woondroom Maassluis is een ouderinitiatief opgericht naar het voorbeeld van Woondroom Schiedam. Ouders zijn continue betrokken bij hun "kind" en het wooninitiatief. Er wordt van hen verwacht dat zij actief blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de begeleiders.

© Webdesign by JBB Media