Doel

In juli 2009 is de Stichting Woondroom Maassluis opgericht. De stichting heeft als doel te voorzien in de woonbehoefte en de begeleiding van jongvolwassen autisten met een normale begaafdheid. Zij heeft de beschikking over zeven appartementen. In zes appartementen wonen deze mensen zelfstandig, ieder in zijn of haar appartement; het zevende appartement is ingericht als gemeenschappelijke ruimte, de huiskamer, waar samen kan worden gegeten, tv kan worden gekeken of spelletjes worden gedaan. Het dient ook als kantoor voor de begeleiding.

De geboden begeleiding is geheel op maat. Elke bewoner heeft een eigen indicatie en de begeleiding is daarop afgestemd. De begeleiding wordt gefinancierd vanuit een PGB. Elke bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Vijf dagen in de week wordt 's avonds gegeten in de huiskamer. De maaltijd wordt per toerbeurt door een bewoner met begeleider klaar gemaakt. Na het eten kunnen de bewoners koffie drinken, tv kijken of een spelletje doen. Daarna gaat eenieder weer naar zijn of haar eigen appartement.

Van de bewoners wordt gevraagd dat zij een indicatie ASS hebben, een PGB indicatie Beschermd Wonen, en hun eigen voordeur kunnen beheren. Woondroom Maassluis is een ouderinitiatief opgericht naar het voorbeeld van Woondroom Schiedam. Ouders blijven betrokken bij hun "kind" en het wooninitiatief. Er wordt van hen verwacht dat zij blijven meedenken over het te voeren beleid in samenspraak met de begeleiders.

© Webdesign by JBB Media